XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA

Kết Quả Truyền Thống

Ngày Mở Thưởng:
07-08-2022               03-08-2022               03-08-2022               31-07-2022               
27-07-2022               24-07-2022               20-07-2022               20-07-2022               

Xem Ngày

Kết Quả Bóc

Ngày Mở Thưởng:
03-08-2022               24-07-2022               13-07-2022               03-07-2022               
22-06-2022               12-06-2022               01-06-2022               22-05-2022               
11-05-2022               

Xem Ngày

Trực tuyến   1
VPĐD

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA

xosokhanhhoa@gmail.com

website :www.xosokhanhhoa.com.vn

Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang - Khánh Hòa

ĐT: (84.258)3822909 - (84.258) 3822417

Fax: (84.258)3824317