XỔ SỐ KHÁNH HÒA

  KẾT QUẢ MỞ THƯỞNG

Ngày Mở Thưởng:
22-11-2017               08-11-2017               29-10-2017               18-10-2017               
08-10-2017               27-09-2017               17-09-2017               06-09-2017               
27-08-2017               

Xem Ngày

Kết Quả Truyền Thống

Kết Quả Bóc

 

Trực tuyến   1
VPĐD

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA

xskh@xosokhanhhoa.com.vn

website :www.xosokhanhhoa.com.vn

Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang - Khánh Hòa

ĐT: (84.258)3822909 - (84.258) 3822417

Fax: (84.258)3824317