XỔ SỐ KHÁNH HÒA

Kết Quả Truyền Thống

Ngày Mở Thưởng:
18-02-2018               18-02-2018               18-02-2018               14-02-2018               
11-02-2018               07-02-2018               04-02-2018               04-02-2018               

Xem Ngày

Kết Quả Bóc

Ngày Mở Thưởng:
14-02-2018               07-02-2018               31-01-2018               21-01-2018               
10-01-2018               31-12-2017               20-12-2017               06-12-2017               
22-11-2017               

Xem Ngày

Trực tuyến   1
VPĐD

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA

xskh@xosokhanhhoa.com.vn

website :www.xosokhanhhoa.com.vn

Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang - Khánh Hòa

ĐT: (84.258)3822909 - (84.258) 3822417

Fax: (84.258)3824317