XỔ SỐ KHÁNH HÒA

Kết Quả Truyền Thống

Ngày Mở Thưởng:
19-08-2018               15-08-2018               12-08-2018               08-08-2018               
05-08-2018               01-08-2018               29-07-2018               25-07-2018               

Xem Ngày

Kết Quả Bóc

Ngày Mở Thưởng:
19-08-2018               08-08-2018               29-07-2018               18-07-2018               
08-07-2018               27-06-2018               17-06-2018               06-06-2018               
27-05-2018               

Xem Ngày

Trực tuyến   1
VPĐD

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA

xskh@xosokhanhhoa.com.vn

website :www.xosokhanhhoa.com.vn

Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang - Khánh Hòa

ĐT: (84.258)3822909 - (84.258) 3822417

Fax: (84.258)3824317