XỔ SỐ KHÁNH HÒA

Kết Quả Truyền Thống

Ngày Mở Thưởng:
17-02-2019               13-02-2019               10-02-2019               06-02-2019               
03-02-2019               30-01-2019               27-01-2019               23-01-2019               

Xem Ngày

Kết Quả Bóc

Ngày Mở Thưởng:
13-02-2019               06-02-2019               30-01-2019               23-01-2019               
13-01-2019               02-01-2019               23-12-2018               12-12-2018               
02-12-2018               

Xem Ngày

Trực tuyến   1
VPĐD

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA

xskh@xosokhanhhoa.com.vn

website :www.xosokhanhhoa.com.vn

Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang - Khánh Hòa

ĐT: (84.258)3822909 - (84.258) 3822417

Fax: (84.258)3824317