XỔ SỐ KHÁNH HÒA

Kết Quả Truyền Thống

Ngày Mở Thưởng:
24-04-2019               21-04-2019               17-04-2019               14-04-2019               
10-04-2019               07-04-2019               03-04-2019               31-03-2019               

Xem Ngày

Kết Quả Bóc

Ngày Mở Thưởng:
17-04-2019               07-04-2019               27-03-2019               17-03-2019               
06-03-2019               27-02-2019               20-02-2019               13-02-2019               
06-02-2019               

Xem Ngày

Trực tuyến   1
VPĐD

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA

xskh@xosokhanhhoa.com.vn

website :www.xosokhanhhoa.com.vn

Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang - Khánh Hòa

ĐT: (84.258)3822909 - (84.258) 3822417

Fax: (84.258)3824317