XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA

Kết Quả Truyền Thống

Ngày Mở Thưởng:
17-10-2021               17-10-2021               13-10-2021               10-10-2021               
10-10-2021               06-10-2021               06-10-2021               03-10-2021               

Xem Ngày

Kết Quả Bóc

Ngày Mở Thưởng:
27-06-2021               16-06-2021               06-06-2021               26-05-2021               
19-05-2021               09-05-2021               02-05-2021               25-04-2021               
18-04-2021               

Xem Ngày

Trực tuyến   1
VPĐD

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA

xosokhanhhoa@gmail.com

website :www.xosokhanhhoa.com.vn

Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang - Khánh Hòa

ĐT: (84.258)3822909 - (84.258) 3822417

Fax: (84.258)3824317