XỔ SỐ KHÁNH HÒA

   KẾT QUẢ MỞ THƯỞNG  06-09-2017

Ngày Mở Thưởng:
24-09-2017               20-09-2017               17-09-2017               13-09-2017               
10-09-2017               06-09-2017               03-09-2017               30-08-2017               

Xem Ngày

Trực tuyến   1
VPĐD

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA

xskh@xosokhanhhoa.com.vn

website :www.xosokhanhhoa.com.vn

Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang - Khánh Hòa

ĐT: (84.258)3822909 - (84.258) 3822417

Fax: (84.258)3824317