XỔ SỐ KHÁNH HÒA

   KẾT QUẢ MỞ THƯỞNG  06-09-2017

Ngày Mở Thưởng:
24-06-2018               20-06-2018               17-06-2018               13-06-2018               
10-06-2018               06-06-2018               03-06-2018               30-05-2018               

Xem Ngày

Trực tuyến   1
VPĐD

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA

xskh@xosokhanhhoa.com.vn

website :www.xosokhanhhoa.com.vn

Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang - Khánh Hòa

ĐT: (84.258)3822909 - (84.258) 3822417

Fax: (84.258)3824317