XỔ SỐ KHÁNH HÒA

  KẾT QUẢ MỞ THƯỞNG  06-09-2017

Ngày Mở Thưởng:
17-09-2017               06-09-2017               27-08-2017               16-08-2017               
06-08-2017               26-07-2017               16-07-2017               05-07-2017               
25-06-2017               

Xem Ngày

Trực tuyến   1
VPĐD

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA

xskh@xosokhanhhoa.com.vn

website :www.xosokhanhhoa.com.vn

Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang - Khánh Hòa

ĐT: (84.258)3822909 - (84.258) 3822417

Fax: (84.258)3824317